www.revimed.plCentrum Medyczno-Rehabilitacyjne REVIMED to zespół uznanych w branży medycznej specjalistów. Osoby zainteresowane zatrudnieniem lub współpracą prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem i listu motywacyjnego na niżej podane adresy.

    Aktualnie zatrudnimy lub nawiążemy współpracę z:
  • -pielęgniarka medycyny pracy
  • -lekarz ortopeda
  • -lekarz medycyny pracy
  • -lekarz rehabilitacji
  • -lekarz neurolog
  • -fizjoterapeuta (również studenci do praktyk)

NZOZ Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne REVIMED
80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 1a
e-mail: rekrutacja@revimed.med.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)."
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REVIMED Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Abrahama 1a, 80-307 Gdańska, (dalej „REVIMED”). W REVIMED powołany jest inspektor ochrony danych (zwany także administratorem bezpieczeństwa informacji), do którego można kierować zapytania na adres: abizapytania@revimed.med.pl
Przedmiotowe dane przetwarzane są celu przeprowadzenia rekrutacji. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.

Niestety nie masz zainstalowanego flasha - bóle kręgosłupa


Rejestracja On-Line
Rejestracja Rehabilitacja Gdańsk
Produkty medyczne
fizykoterapia medyczna revimed